WollemiPine.pl - Pobierz tapetę pulpitu z Wollemi Pine. the Wollemi Pine
 Pobierz tapetę z Wollemi Pine
..............................

Wybierz rozmiar pobieranej tapety:
[800 x 600] :: [1024 x 768] :: [1280 x 1024]

Przeczytaj instrukcję dla systemów Windows i MacInstrukcja

Growing tip of Wollemi Pine
Growing tip of Wollemi Pine
Photo: Jaime Plaza,
Botanic Gardens Trust
[800 x 600] |  [1024 x 768]
(424KB) |  (659KB)
Wollemi pine
Wollemi Pine
Photo: Jaime Plaza,
Botanic Gardens Trust
[800 x 600] |  [1024 x 768]
(728KB) |  (1.2MB)
Wollemi Pine Collectors Edition
Wollemi Pine Collectors Edition
Photo: Jason Loucas
[800 x 600] |  [1024 x 768]
(399KB) |  (657KB)
[1280 x 1024]
(1.1MB)
Wollemi tree
Wollemi Pine in the wild
Photo: Jaime Plaza,
Botanic Gardens Trust
[800 x 600] |  [1024 x 768]
(728KB) |  (1.1MB)
Wollemi National Park
Wollemi National Park
Photo: Jaime Plaza,
Botanic Gardens Trust
[800 x 600] |  [1024 x 768]
(246KB) |  (364KB)
Wollemi in surrounds
Wollemi in surrounds
[800 x 600] |  [1024 x 768]
(191KB) |  (300KB)
Wollemi Pine from the air
The Wollemi Pine from the Air
Photo: Jaime Plaza,
Royal Botanic Gardens
[800 x 600] |  [1024 x 768]
(223KB) |  (327KB)
Male cone
Male Cone
[800 x 600] |  [1024 x 768]
(132KB) |  (191KB)
Wollemi National Park from the Air
The Wollemi National Park
from the Air

Photo: Rick Stevens
[800 x 600] |  [1024 x 768]
(141KB) |  (224KB)
  New growth
New Growth
[800 x 600] |  [1024 x 768]
(372KB) |  (605KB)
Wollemi Pine male cone
Wollemi Pine male cone NOWOŚĆ
[800 x 600] |  [1024 x 768]
(430KB) |  (670KB)
[1280 x 1024]
(1.1MB)
 

 This page can be found at